søndag 21. mars 2010

Støtteerklæring fra Vesterålen

Støtteerklæring fra Sykehusets Venner i Vesterålen:

Styret i Oslo Universitetssykehus har vedtatt å legge ned Aker sykehus i Oslo. Dette sykehuset er et lokalsykehus for Groruddalen, eller den østlige del av Oslo byområde, og sykehuset er kjent for å være veldrevet og et godt sykehus for befolkningen. I tillegg går det også i økonomisk balanse.

Tirsdag 23. mars skal det være en demonstrasjon i Oslo for å prøve å berge sykehsuset. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil da møte sentrale bystyrepolitikere og byrådet i Oslo. Det har i forkant av demonstrasjonen vært en underskriftsaksjon, som har gitt 40 000 underskrifter til fordel for å beholde Aker sykehus.

Hva har et lokalsykehus i Oslo med oss å gjøre? Spiller det noen rolle for vår kamp om å beholde et funksjonelt sykehustilbud, om det legges ned eller opprettholdes sykehus i det likevel tett befolkede sentrale østlandsområdet, hvor det likevel vil være kort vei til neste sykehus?

Fra vårt ståsted gjør det det. Det ligger hele tiden «i kortene» å legge ned lokalsykehus flere steder i landet vårt, eller å gjøre velfungerende lokalsykehus til såkallte «distriktsmedisinske sentra», som bare er et finere ord for sykestue. Lykkes de sentrale helsemyndighetene å legge ned nøkkel-sykehus som Aker, vil veien være lettere med å legge ned typiske distriktssykehus, eller forrringe innholdet så mye at begrepet sykehus blir utvannet til ingen ting.

Det er nettopp vedtatt å bygge et nytt sykehus i Vestreålen, men seiersrusen over dette må ikke fortrenge omtanken over det INNHOLD som sykehuset vårt skal og må ha. Bygges det et nytt sykehus i Vesterålen eller ei ny sykehusbygning?

Samtidig med truselen om nedleggelse av Aker sykehus, er det viktig å minne regjeringa om sin egen Soria Moria-erklæring: At ingen lokalsykehus skal legges ned, og at det skal være nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Legges Aker sykehus ned uten tydelige reaksjoner fra Distriks-Norge, hvilken hjelp kan vi forvente fra våre allierte den dagen vi sitter med et sykehus uten innhold ?

Kampen for Aker er også kampen om lokalsykehusene i Norge – og om troverdigheten til den rødgrønne regjeringens sykehuspolitikk. Ansvaret for å gjøre noe med dette hviler like mye på SV og Sp, som det gjør på Arbeiderpartiet. Lokalsykehusforkjempere fra hele landet står samlet i denne saken.


Sykehusets Venner i Vesterålen
Oddvar Pedersen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar