søndag 14. mars 2010

Vil kjempe for akutt- og fødetilbudet


RINGERIKES BLAD Buskerud Arbeiderparti krever at sykehusene i Ringerike og Kongsberg består som fullverdige lokalsykehus med akutt- og fødetilbud.

I helgen holdt fylkeslaget årsmøte på Kongsberg. Sykehustilbudet og omstilling av industrien var to av ringerikssakene som ble diskutert.

Sykehus
Arbeiderpartiet vedtok en uttalelse der de er kritiske til Vestre Vikens håndtering av saken der fødeavdelingen på Kongsberg sykehus ble stengt. Dels mener partiet at Vestre Viken var for trege til å reagere på avvik som ble avdekket gjennom tilsyn. Dels mener det at helseforetaket stiller for strenge krav til bemanning for å opprettholde fødeavdelinger. Partiet mener dette kan føre til en sniknedlegging av fødetilbudet på Kongsberg, men også true tilbudet på Ringerike.

- Vi krever at Kongsberg og Ringerike sykehus består som fullverdige lokalsykehus med akutt- og fødetilbud, vedtok de i uttalelsen.


• Les hele saken i Ringerikes blad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar