onsdag 3. mars 2010

Toppmøte om sjukehus i Møre og Romsdal


ROMSDALS BUDSTIKKE I dag møter lokale Ap-topper helseministeren og den politiske ledelsen i Arbeiderpartiet i Oslo, for å diskutere sjukehussaka.

Det er stortingsrepresentantene Else- May Botten og Tove Lise Torve, samt fylkessekretær Egil T. Ekhaugen som i dag møter blant andre helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og partisekretær Raymond Johansen.

På agendaen står sjukehussaka. Det bekrefter Ekhaugen overfor Romsdals Budstikke. Men han presiserer at de ikke er i Oslo for å diskutere verken om det skal bygges nytt sjukehus i Molde, en eventuell annen plassering av et sjukehus eller funksjonsfordelingen mellom sjukehusa. Ifølge fylkessekretæren er de i Oslo for å ha en gjennomgang av den videre saksbehandlingen i saka.

Vil være med
- Vi vil forsikre oss om at vi kan ha tillit til beslutningsprosessen i denne saka. Vi vil vite litt om framdriften i saka, og forsikre oss om at ikke noen allerede har bestemt seg for et eller annet og at vi dermed blir holdt for narr. Vi ønsker visshet i at vi får være med på de beslutningene som skal tas, både fylkespartiet og kontaktgruppa som nå er nedsatt, sier Ekhaugen.

Kontaktgruppa, som ble nedsatt i februar, består av Ap-politiker Torbjørn Myhre fra Molde, Ap-politiker Harald Stokke fra Kristiansund samt Ap-politikere fra to landkommuner, henholdsvis Rauma og Surnadal og i tillegg fylkesleder Trond Seth.

- Vi må nå få klarhet i om ting er reelle, og at vi fortsatt har mulighet til å påvirke. At vi fortsatt får demokratiske prosesser på dette, og at vår kontaktgruppe får en reell funksjon, sier Ekhaugen.

- Og hvis ikke?
- Da blir jeg forferdelig skuffet. Men jeg regner med at vi fortsatt er i prosess, sier Ekhaugen.

Dialog oppover
- Hva er funksjonen til Arbeiderpartiets kontaktgruppe?
- De har ennå ikke hatt noen møter, men de skal inn så fort det blir aktuelt med dialog med departementet om hvordan sjukehusstrukturen i Møre og Romsdal skal utvikles. De skal ikke fatte noen vedtak, men de skal ha dialog med den politiske ledelsen og ledelsen i departementet, sier Ekhaugen. Kontaktgruppa skal levere fakta og synspunkter lokalt fra.

- Men synspunktene innad i gruppa varierer kanskje en smule?
- Ja, det ville være veldig blåøyd om man trodde det var enighet om alt . Det kan selvsagt være motstridende synspunkter, men disse skal også legges fram på en saklig og ordentlig måte, sier Ekhaugen.

Møre og Romsdal Ap har programfestet at det skal være fire sjukehus i Møre og Romsdal, alle med akuttfunksjoner. Ap-toppene fra Møre og Romsdal gikk alle til valg på at nye Molde sjukehus skal bygges.

• Les hele saken i Romsdals Budstikke ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar