søndag 28. mars 2010

Følger Aker-drama nøye


ØSTLANDETS BLAD Et fremtidig Aker lokalsykehus med akuttfunksjoner kan bli interessant for Follo, sier Follorådsleder Georg Stub.

Det såkalte overføringsprosjektet, flytting av pasienter og personale fra Oslo universitetssykehus Aker til Ahus, høster storm.
Oslo-politikerne presser samlet på for å bevare sykehuset ,eller gi det nye funksjoner i tråd med samhandlingsreformen, slik at sykehuset ikke forsvinner.

Konsekvenser
– Vi opplever igjen en diskusjon om Aker skal bestå som lokalsykehus med fullverdige akuttfunksjoner, sa Stub, og stilte spørsmål om dette kan få konsekvenser for beslutningen om å overføre Follo til Ahus.
– Det er ingen tvil om at hvis det skal vise seg at Aker likevel blir et fullverdig sykehus for Groruddalen, da er de nødt til å bygge nytt Aker sykehus. Og da vil det være interessant for Follo å diskutere om vi skal stoppe i Sinsenkrysset, eller fortsette bilturen mot Ahus på Lørenskog, sa Stub til sine ordførerkolleger onsdag.

Avvente
Både Nesodden-ordfører Christian Hintze Holm og kollega John Ødbehr i Vestby var enige i at dersom kortene legges på nytt, så må Follo være aktivt med.
Men inntil videre må Follo forholde seg til bestemmelsen om at Ahus er vårt fremtidige sykehus. Det er også viktig for Follo at Ahus har sagt klart fra om at tilbudene ved Ski sykehus skal bestå og videreutvikles.
Rådmann Harald Toft i Oppegård kommenterte at det var mye støy i debatten, men at det egentlig er lite nytt i prosessen.
– Ahus er tydelige på at de vil ha kapasitet til å ta imot den befolkning som Helse Sør-Øst har bestemt skal overføres, sa Toft.

Follo krever mer innflytelse
Ordfører og Follorådsleder Georg Stub er i dag eneste politiske representant fra Follo i styringsgruppen for overføringsprosjektet.
Øvre og Nedre Romerike har hver sin representant i gruppen. De to bydelene i Groruddalen stiller også med to representanter.
I forhold til folketall er dette en klar skjevfordeling. sa Stub.
– Representasjon har sammenheng med antall regionråd. Romerike har som kjent to. Men det er urimelig at Follo med den klart største befolkningsgruppen som skal overføres, ikke får større representasjon, sa Stub.
Han lovet sine medordførere at han i neste styringsgruppemøte derfor vil foreslå at Follo får to medlemmer.

• Les saken i Østlandets Blad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar