torsdag 18. mars 2010

Lokalsykehusenes framtid


LESERINNLEGG I VESTERÅLEN ONLINE 16. mars 2010
AV GUNNVALD LINDSET (Folkebevegelsen for lokalsykehusene regionskontakt i Nord-Norge)

LOKALSYKEHUSENES FRAMTID

Det pågår nå en høringsrunde om rapporten fra utvalget i Helse Nord om strategien for lokalsykehusene. Rapporten inneholder mye bra, og jeg vil særlig framheve at et stort flertall i utvalget legger Legeforeningens definisjon av akuttfunksjon på lokalsykehus til grunn: ”Døgnkontinuerlig vakt i indremedisin, anestesiologi, generell kirurgi og føde. Det skal være døgnkontinuerlig tilgang på radiolog- og laboratorietjenester, inkludert blodbank.”

Et lite mindretall mener at modellen ved sykehuset i Mosjøen med begrenset akuttberedskap også kan brukes ved andre lokalsykehus. Det innebærer kirurgisk virksomhet kun på dagtid og kompetanse i enklere akuttkirurgiske prosedyrer på døgnbasis.

Flertallets standpunkt er veldig viktig for den videre kampen. Det er helt i tråd med det Folkebevegelsen for lokalsykehusene står for. Når vi ser på det som skjer andre steder i landet nå med lokalsykehusene er det likevel ingen grunn til å slå seg til ro.

23. mars arrangeres en demonstrasjon for å opprettholde Aker sykehus i Oslo som lokalsykehus. Det er kjent som et veldrevet og godt sykehus for befolkningen i Groruddalen, og har spesialisert seg på sykdommer som er utbredt i denne delen av Oslo. Styret i Oslo Universitetssykehus vedtok i februar å legge ned Aker på tvers av et enstemmig bystyrevedtak og 40 000 underskrifter mot nedleggelse. Det er et enda et eksempel på at sykehusreformen har tatt sykehusene fra befolkningen gjennom å fjerne folkevalgt makt og legge makten i hendene på helsebyråkratene. På toppen av det hele er Aker det eneste sykehuset i Oslo-området som går i økonomisk balanse, og en risikoanalyse viser at det er stor sannsynlighet for lengre ventelister, lengre ventetid og redusert kapasitet i behandlingen.

På Vestlandet har nå styret i Helse Førde foreslått å legge ned lokalsykehusene i Lærdal og Nordfjordeid, og gjøre dem om til distriktsmedisinske senter. Det betyr også at fødetilbudet blir borte begge plassene. På sykehuset i Volda er det foreslått å fjerne den kirurgiske akuttberedskapen. I Helse Midt-Norge foregår det et spill rundt sykehusene i Kristiansund og Molde, og det er forslag om å legge ned fire av åtte fødeavdelinger.

Det er helt tydelig at vi nå er inne i en ny sentraliseringsbølge. Både vedtaket om å legge ned Aker og forslaget om å legge ned lokalsykehusene i Lærdal og Nordfjordeid er brudd på Soria-Moria erklæringens formuleringer om at ingen lokalsykehus skal legges ned. Derfor handler dette også om troverdigheten til den rødgrønne regjeringens sykehuspolitikk. Både representanter for SV og SP sier at dette er et brudd på Soria-Moria II.

Folkebevegelsen krevde i fjor høst at helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen måtte gripe inn og stoppe nedleggelsen av Aker. Vi opprettholder dette kravet, og føyer til at hun må gripe inn og stoppe forslagene om nedleggelse av sykehusene i Lærdal og Nordfjordeid og eventuelle andre nedleggingsforslag som måtte komme.

Folkebevegelsen ble startet som et uttrykk for den felles kampen som befolkningen rundt omkring i landet stod i da den første runden med nedleggingsforslag kom. Vi vil fortsatt stå skulder ved skulder med sykehusaksjoner og folk som kjemper for å opprettholde lokalsykehusene sine og et trygt og godt helsetilbud.

• Les innlegget i Vesterålen Online ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar