søndag 21. mars 2010

Støtteerklæring fra Volda-aksjonen

Støtteaksjon i Oslo for lokalsjukehusa -

"Nasjonal Folkeaksjonen for lokalsykehusene" ved koordinator Bente Øien Hauge tek initiativ til eit felles opprop i denne viktige kampen for lokalsjukehusa.

Demonstrasjonen tek plass i Oslo førstkomande tirsdag utanfor Helse-og omsorgsdepartementet kl. 14.00, og gjeld for Aker sjukehus og alle lokalsjukehus som står i fare for å miste sentralefunkjonar eller truast med å bli nedlagt.

Les meir om demonstrasjonen på heimesida http://lokalsykehus.blogspot.com/

Folkeaksjonen for Volda sjukehus støtter den komande demonstrasjonen og vil oppfordre folk som har høve til å delta vise at folk står samla i kampen for sikre nærleik til akuttfunksjonar og fødetilbod.


Per Johan Ramsli
www.folkeaksjonenforvoldasjukehus.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar