tirsdag 23. mars 2010

DEMONSTRASJON FOR LOKALSYKEHUSENE - UTENFOR HELSEDEPARTEMENTET TIRSDAG 23. MARS KL. 14–14.30

TIL ALLE LOKALE AKSJONER RUNDT OM I NORGE:

Førstkommende tirsdag arrangeres det en demonstrasjon utenfor Helse- og omsorgsdepartementet i Oslo (Einar Gerhardsen plass). Vi demonstrerer for Aker sykehus og alle lokalsykehusene rundt om i landet som er i ferd med å bli fratatt funksjoner eller trues med å bli nedlagt.

Vi håper flest mulig lokale aksjoner kan hive seg rundt og sende folk til byen denne dagen, med egne paroler og plakater for deres lokale sykehus.

I flere av helseregionene er det nå høringer på dramatiske forslag om strukturelle endringer som vil forlenge reiseveien til sykehus og gjøre hverdagen vår mer utrygg. Det er viktigere enn noen sinne at vi står sammen om kampen for lokalsykehusene. Det er viktig å synliggjøre hva som skjer, for mange sentrale politikere er nok ikke klar over konsekvensene av de foreslåtte strukturendringene eller den sterke motstanden i befolkningen.

Vi er derfor veldig glad for at Aker sykehus venner og Fagforbundet Aker sa ja til å utvide demonstrasjonsgrunnlaget til også å gjelde trusselen mot alle landets lokalsykehus. Det gir de lokale aksjonene en sjelden sjanse til å få oppmerksomhet fra riksmedia.

Undertegnede skal holde en appell på vegne av Folkebevegelsen for lokalsykehusene og tar gjerne imot innspill til denne!
Se vedlagte opprop og mobiliser alle dere kan! Bruk kreativitet og lag fine paroler!

Bente Øien Hauge
koordinator for Folkebevegelsen for lokalsykehuseneDETTE ER OPPROPET SOM BRUKES I OSLO. (LOKALE AKSJONER UTFORMER SELVFØLGELIG EGNE LOKALE OPPROP.)

Tirsdag 23. mars kalles det til bred demonstrasjon for Aker sykehus. Denne dagen møter helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sentrale bystyrepolitikere og byrådet i Oslo. I likhet med Oslo-politikerne er byens befolkning er sjokkert over styret i Oslo universitetssykehus sitt vedtak om nedleggelse av Aker. 40.000 av dem har skrevet under på lister mot nedleggelse.

Aker er Groruddalens lokalsykehus, og er kjent og elsket som et veldrevet og godt sykehus for befolkningen. Aker er også det eneste helseforetaket i Oslo-området som går i konstant økonomisk balanse. Alt dette velger altså helsebyråkratene å se bort fra. Vi skal gi byens folkevalgte støtte i deres protest overfor helseministeren, som sitter med det øverste ansvaret for det som skjer. Strøm-Erichsen har både makt og mulighet til å endre beslutningen om nedleggelse av Aker. Vi krever at det skjer!

Samtidig demonstrerer vi for å minne regjeringen på Soria Moria-erklæringens klare formuleringer om at ingen lokalsykehus skal legges ned - og at det skal være nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Kampen gjelder ikke bare Aker men en rekke lokalsykehus sør, vest, midt og nord i landet. I strategiplaner fra helseforetakene foreslås det å fjerne viktige funksjoner ved lokalsykehusene. Flere sykehusnedleggelser står for tur, landet rundt. Derfor kommer også mange lokalsykehusforkjempere fra distriktene til å delta i demonstrasjonen denne dagen.

Kampen for Aker er også kampen om lokalsykehusene i Norge – og om troverdigheten til den rødgrønne regjeringens sykehuspolitikk. Ansvaret for å gjøre noe med dette hviler like mye på SV og Sp, som det gjør på Arbeiderpartiet. Lokalsykehusforkjempere fra hele landet står samlet i denne saken.”

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar