tirsdag 23. mars 2010

Støtteerklæring fra Harstad

Støtteerklæring fra Årsmøtet for Støtteforeninga for Harstad Sykehus

Styret i Oslo Universitetssykehus har vedtatt å legge ned Aker sykehus i Oslo. Dette sykehuset er et lokalsykehus for Groruddalen og den østlige del av Oslo. Sykehuset er kjent for å være veldrevet og et godt sykehus for befolkningen. I tillegg går det også i økonomisk balanse.

Vi ser nå at vi er inne i en ny sentraliseringsbølge med bl.a. forsøk på nedleggelse av Aker sykehus og forslag om å gjøre sykehusene i Lærdal og Nordfjordeid til distriktsmedisinske senter.

Støtteforeninga for Harstad sykehus støtter kampen som folk fører for å forsvare sykehusene sine. Derfor er vi glad for at demonstrasjonen i Oslo den 23. mars, er utvidet til også å gjelde lokalsykehus som er truet i andre deler av landet.

Vi vil minne regjeringen om sin egen Soria Moria-erklæring: at ingen lokalsykehus skal legges med, og at det skal være nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Årsmøtet til Støtteforeningen for Harstad sykehus vil uttrykke sin fulle støtte til demonstrasjonen i Oslo i dag og understreke at lokalsykehusforkjempere fra hele landet står samlet i denne kampen.

Enstemmig vedtatt på årsmøte 23.03.2010

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar