torsdag 18. mars 2010

Private interesser bak tankegodset til Samhandlingsreformen


FOR VELFERDSSTATEN Rapporten "Helsesektorens økonomiske og organisatoriske utfordringer", lansert 15 mars, gjennomgår grunnlagsmateriale og forspillet bak Samhandlingsreformen. Her vises blant annet at store deler av reformforslaget kan føres tilbake til tankesmien Visjon helse 2015.

Tankesmien Visjon helse 2015 ble initiert av MandagMorgen og Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) i 2005, deltakerne i tankesmien har en sterk slagside mot private interesser innen helse- og omsorgssektoren og legemiddelindustrien. Tankesmien publiserte i 2006 en omfattende rapport kalt "Visjon helse 2015 - Utfordringer og veivalg for norsk helsetjeneste". Denne rapporten er ikke offentlig tilgjengelig, men kan for abonnementer av MandagMorgen lastes fra på deres sider. Tidligere redaktør av MandagMorgen og Høyrepolitiker, Terje Osmundsen, var blant redaktørene for rapporten. Oversikt over tankesmiens medlemmer finnes i denne rapporten og i rapporten fra KIL.

Tankesmiens rolle i forspillet til Samhandlingsreformen kom frem under lanseringen av rapporten "Helsesektorens økonomiske og organisatoriske utfordringer - Samhandling, lokalsykehus og offentlig økonomi", skrevet av professorene Bjarne Jensen og Stein Østre ved Høgskolen i Hedmark og rådgiver Unni Hagen i Fagforbundet. Rapporten er bestilt av Kommunenes interesseforening for lokalsykehusene (KIL).

Jensen, Østre og Hagen gjennomgår ulike premisser og forslag i Samhandlingsreformen, og avviser i stor grad både grunnlaget for reformen og effekten av de foreslåtte endringene. Forfatterne viser at Samhandlingsreformen er markedsretting av norsk helsevesen. (Egen sak på For velferdsstatens sider)

• Les saken på For velferdsstatens sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar