torsdag 18. mars 2010

Rapporten om Samhandlingsreformen


En kritisk rapport om Samhandlingsreformen ble presentert 15. mars. Rapporten er laget av professorene Bjarne Jensen og Stein Østre ved Høgskolen i Hedmark og rådgiver Unni Hagen i Fagforbundet. Tittelen er Helsesektorens økonomiske og organisatoriske utfordringer. Samhandling, lokalsykehus og offentlig økonomi.

Oppdragsgiver er Kommunenes Interesseforening for lokalsykehus - KIL.

Rapporten er lagt ut på nettsidene til "For velferdsstaten". På denne siden finner du en lenke for nedlasting. Rapporten er i pdf-format og på 2,6 Mb.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar