mandag 8. mars 2010

Dramatiske konsekvenser


NRK ØSTLANDSSENDINGEN En risikoanalyse viser at Oslo og Akershus kan bli rammet av lengre sykehuskøer og dårligere behandlingskapasitet når store pasientgrupper tvangsflyttes fra Aker sykehus til sykehuset Ahus.

Ahus har selv gjort analysen sammen med Oslo Universitetssykehus, som Aker er en del av.

Fra 01. januar 2011 får Ahus ansvaret for 160.000 nye pasienter fra Follo og bydel Alna, som neste skritt i nedleggelsen av Aker sykehus. Da vil Ahus på Lørenskog være lokalsykehus for Romerike minus Nes, hele Follo og Groruddalen unntatt bydel Bjerke.

En risikoanalyse som NRK Østlandssendingen har fått tilgang til tegner et svært dystert bilde av sykehushverdagen for mer enn 450.000 innbyggere i Oslo og Akershus.

Forsvarlig
Slik sykehusene selv vurderer situasjonen ti måneder før overføringen, er det stor sannsynlighet for lengre ventelister, lengre ventetid og redusert kapasitet i behandlingen.

- Disse risikoanalysene lager vi primært for å være kritiske til oss selv. Poenget med analysen er at vi går igjennom og ser hvilke tiltak vi skal gjennomføre, sier utviklingsdirektør ved Ahus, Stig Grydeland.

Ved å vurdere utviklingen i risikobildet, regner Grydeland med å kunne sette inn tiltak som gjør at det er forsvarlig å ta inn de nye pasientene fra nyttår.

Utsettelse - ingen katastrofe?
Ifølge analysen er det også stor sannsynlighet for at den ønskede økonomiske gevinsten ved overføringen uteblir og at fremdriftsplanen sprekker.

Mange vil garantert hevde at en utsettelse ikke er noen katastrofe. Stig Grydeland er opptatt av tidsplanen blir fulgt.
- Vi har et byggeprosjekt som går parallelt med dette, og ferdigstillelsen av bygningsmassen på Ahus vil være klar til 01. januar. For å få til en effektiv drift er det svært viktig at vi tar den i bruk, sier Grydeland.


• Les saken på NRK Østlandssendingens sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar