søndag 21. mars 2010

Støtteerklæring fra Folkeaksjonen for sykehuset i Mosjøen

Folkeaksjonen for sykehuset i Mosjøen, næringslivet, fagbevegelsen, de folkevalgte og befolkningen i de tre kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal har slåss i mange år for å opprettholde et fullverdig lokalsykehus. Etter hard motstand og store demonstrasjoner ble den kirurgiske akuttberedskapen likevel fjernet i november 2006 med et dårligere samlet sykehustilbud som resultat.

Vi ser nå at vi er inne i en ny sentraliseringsbølge med forsøk på nedleggelse av Aker sykehus og forslag om å gjøre sykehusene i Lærdal og Nordfjordeid til distriktsmedisinske senter.

Folkeaksjonen for sykehuset i Mosjøen støtter kampen som folk fører for å forsvare sykehusene sine. Derfor er vi glad for at demonstrasjonen i Oslo 23. mars, er utvidet til også å gjelde lokalsykehus som er truet i andre deler av landet.

Vi vil minne regjeringa om sin egen Soria Moria-erklæring: At ingen lokalsykehus skal legges ned, og at det skal være nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Folkeaksjonen for sykehuset i Mosjøen vil uttrykke sin fulle støtte til demonstrasjonen 23. mars, og understreke at lokalsykehusforkjempere fra hele landet står samlet i denne kampen.

Folkeaksjonen for sykehuset i Mosjøen, Gunnvald Lindset

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar