torsdag 4. mars 2010

Listhaug: Krever å få tilbake Aker sykehus


NRK ØSTLANDSSENDINGEN – Oslo kommune bør få bygningsmassen tilbake. Den ble i sin tid overdratt til Helse Øst uten at kommunen fikk en krone. Det var vi som eide bygningene opprinnelig, derfor bør vi få dem tilbake når det ikke skal drives sykehus der lenger, sier Listhaug.

Hun viser til avtalen fra 2002 som lister opp hvilke eiendommer som ble overdratt fra Oslo kommune til den nye sykehuseieren. Også da var det snakk om å legge ned Aker, den gang til fordel for et nytt Follo-sykehus.

– Rett og rimelig
Oslo kommune hadde i den forbindelse en særmerknad - altså et synspunkt som Helsedepartementet ikke var enig i - om Aker.

Kravet var at eiendommen skulle tilbakeføres dersom Aker ble lagt ned uten at det ble bygget et nytt sykehus til erstatning i Oslo kommune.

Nå overføres de fleste pasientene ikke til Follo, men til Ahus i Lørenskog, og kravet er aktualisert.
– Når regjeringen nå bryter Soria Moria erklæringen og legger ned et sykehus, er det bare rett og rimelig av vi får tilbake eiendommen som var vår, sier helsebyråden.

Verdt nærmere én milliard
Et salg av Aker-eiendommen skal etter planen være med på å finansiere omstillingen innenfor Oslo Universitetssykehus.

Hadrian Eiendom har anslått tomteverdien til mellom 900 millioner og én milliard kroner.

Men Sylvi Listhaug har tenkt å beholde tomta i kommunens eie.
– Vi skal nå begynne med en samhandlingsreform. Det vil være ypperlig å opprette nye tiltak på Aker. En kan også tenke seg at deler av området kan brukes til sykehjem. Det er mange spennende ting vi kan bruke Aker sykehus til, sier Listhaug.

– Griper saken i feil ende
Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Roger Ingebrigtsen, synes en krangel om eiendomsretten er å gripe saken i feil ende.
Han tolker imidlertid Listhaugs ønske om fortsatt helsetjenester på Aker positivt og konstaterer at stat og kommune ikke er så uenige.
– Jeg er glad for at Oslo kommune kommer på banen for å diskutere framtida til Aker. Jeg opplever at det er første gang de kommer oss ordentlig i møte i den sammenhengen, sier Ingebrigtsen.

– Så dette kravet om tilbakeføring av eiendomsretten er egentlig et blindspor i forhold til fremtiden for Aker?
– Oslos innbyggere får ikke et bedre helsetilbud gjennom at vi politikere krangler om prisen på et bygg, sier han.

• Les saken på NRK Østlandssendingens sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar