onsdag 24. mars 2010

Slutt for føden i Kristiansund


NRK MØRE OG ROMSDAL Styret i Helse Nordmøre og Romsdal har bestemt seg.

Sykehuset i Kristiansund mister akuttberedskapen og fødeavdelingen, etter at styret i Helse Nordmøre og Romsdal har vedtatt å samle disse tilbudene ved sykehuset i Molde.
Vedtaket er i tråd med innstillingen fra adminstrasjonen i helseforetaket. Flere ville utsette saka til strategi 2020 er klar, men det ble nedstemt med sju mot fire stemmer.

- Manglende kjennskap
Anna-Cath Hegstad som representerer de ansatte i Kristiansund i styret, er svært skuffet over avgjørelsen.
- Jeg ser at synet på faglig forsvarlighet er ulikt. Jeg mener også at dette er uttrykk for at den faglige kjennskapen, og kjennskapen til hvordan vi er organisert, ikke er god, sier Anna-Cath Hegstad.
- Vedtaket er gjort for å få realisert Nye Molde Sykehus så snart som mulig. Jeg oppfatter dette som et politisk vedtak, ikke et faglig fundert vedtak, sier Anna Cath Hegstad.

- River ned gode fagmiljøer
- Dere har fått inn en protokolltilførsel om at dere fraskriver dere ansvaret for vedtaket. Hvorfor det?
- Fordi dette vedtaket kommer til å rive ned gode fagmiljøer innenfor barn og ortopedi. Vi kommer ikke til å få et fullverdig gynekologisk tilbud og fødselshjelptilbud. Da kan livet stå på spill og det vil ikke jeg være med på, sier Anna Cath Hegstad.

Styreleder Helge Aarseth er veldig godt fornøyd med at styret gjorde et realitetsvedtak med åtte mot tre stemmer.

- En god plattform
- Det at vedtaket har fått en så bred tilslutning gir oss en god plattform for å jobbe videre. Da skal vi i den videre marsjen finne gode løsninger for begge våre sykehus, sier Aarseth.

- Men det er en realitet at det nå er skapt stor splittelse i Helse Nordmøre og Romsdal, mellom fagmiljøene i Molde og Kristiansund. Hvordan skal dere få disse til å jobbe sammen fremover?
- Jeg tror at det vedtaket vi har gjort i dag kan legge en plattform for at det klimaet kan bli bedre i fremtiden. Ingenting er verre enn en uavklart situasjon. Da har vi en intens kamp gående hele tiden. Det virker utarmende på fagmiljøene, og det er veldig slitsomt for alle som er involvert, sier Helge Aarseth.

- Ingen seier
Ordfører i Molde Jan Petter Hammerø (H) avviser at vedtaket er en seier over Kristiansund.
- Jeg klarer ikke å se på dette som en seier. Dersom noen i det hele tatt skal kalles en seierherre så må det være pasientene på Nordmøre og i Romsdal som får et fremtidig sykehus med et godt tilbud, sier Hammerø.

• Les saken på NRK Møre og Romsdals nettsider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar