mandag 15. mars 2010

Frykter utradering av lokalsykehus


NRK HORDALAND En ny rapport viser at 12 av 35 lokalsykehus er lagt ned eller kraftig redusert de siste årene. Nå er frykten at samordningsreformen skal føre til at flere ryker.

Siden 2007 er 12 lokalsykehus enten lagt ned eller de har mistet sentrale deler av den akuttmedisinske delen av driften. Mange frykter dette bare er starten.

Vil få konsekvenser
– Det er klart dette vil få konsekvenser, sier økonomiprofessor Bjarne Jensen fra Høgskolen i Hedmark, som står bak Rapporten Helsesektoren, økonomiske og organisatoriske utfordringer.
– Når man skal ruste opp kommunehelsetjenesten og spesialisttjenesten, og samtidig redusere kostnaden totalt sett, må noe prioriteres ned, sier han.

Skjønner ikke at det er meningen
I Sunnhordland frykter man nå for at fremtiden for Stord Sjukehus er truet.

– Hvis vi mister dette, mister befolkningen i vårt område mye, sier speaialsykepleier, Sissel Simo ved Sykehuset på Stord. Sterilsentralen sykehuset tidligere hadde er lagt ned og flyttet til Haugesund.
– Jeg kan ikke skjønne at politikerne kan legge slike føringer. Eller at de har ment at føringene skal ha slike konsekvenser, sier hun til NRK.

Professor Jensen på sin side hevder at det er en myte at helsevesenet i Norge er så dyrt.

Moderate utgifter
– Tvert imot Norge har moderate utgifter til Helse, sammenlignet med mange andre sier han.

– I utregninger han har vist til har han sammenlignet Norge med andre land i OESD-området.
– Norge bruker ikke mer penger på sykehusvesenet enn hva vanlig er blant landene vi ellers sammenlikner oss med.

• Les saken på NRK Hordalands sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar