torsdag 1. november 2007

50 mill i underskudd for Helse Finnmark i år

Helse Finnmark sliter med de samme økonomiske problemene (ja, la oss her kalle det "problemer", ikke "utfordringer"!) som så mange andre helseforetak: Ambulansekostnadene øker og utgifter til gjestepasientkostnader og rus øker. Foretaket har heller ikke fått den effekten av å kutte vikarer, overtid og sykefravær som de hadde forventet. Avviket fra budsjett ser derfor ut til å bli 35 millioner, som gir et årsunderskudd på 50 millioner.

Og i likhet med andre foretaksledere har direktøren lært seg uttrykket "å hold høyt trykk på tiltakene" …

• Fra Helse Finnmarks nettsider. Klikk på overskriften her for å lese hele innlegget eller gå inn på http://www.helse-finnmark.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar