onsdag 7. november 2007

Sykehuset Østfold må spare: Kutter i fødetilbudet

Differensiering av fødselsomsorgen innenfor store sykehus er en løsning som alle er begeistret for. Her kan den fødendes ønske om ro og lite teknologi kombineres med trygghet for at medisinsk hjelp raskt er tilgjengelig om det skulle oppstå en situasjon som krever det. Samtidig kan risikofødende få den overvåking de trenger.

Den uenigheten som er rundt fødestuer, handler fra lokalsykehusaksjonenes side om den tvangsomlegging av små fødeavdelinger som blir omgjort til jordmorstyrte fødestuer uten legeberedskap - ikke om gode, differensierte løsninger lokalisert i (eller i rimelig nærhet av) den tryggheten som fødeavdeling med fødselsleger/gynekologer representerer.

Sykehuset i Fredrikstad har hatt et tredelt fødetilbud, men Halden Arbeiderblad kan fortelle at dette nå blir utsatt for kutt og skriver:

Tredelt fødselsomsorg gjorde Sykehuset Østfold til et foregangssykehus på dette området, men det ble kostbart. Nå kan tilbudet bli redusert til to nivåer.

Denne reduksjonen i tilbudet til de fødende er ett av tiltakene som konstituert adm. dir. Leiv Kvale ber om styrets klarsignal til å utrede videre med tanke på å oppnå besparinger neste år. Allerede i forrige styremøte ble det antydet at den tredelte fødselsomsorgen kan stå for fall. En reduksjon fra tre til to nivåer vil innebære at den såkalte fødestuen, den jordmorstyrte fødeenheten, blir avviklet. Det er tilbudet med det laveste omsorgsnivået, og som framstår som nærmest opp til hjemmefødsel. De ansatte ved avdelingen har gått i mot og advart mot denne endringen i fødetilbudet.

Sammen med ytterligere noen nye tiltak og tiltak som allerede er iverksatt i år, mener Kvale det er mulig å oppnå en gevinst på 103 millioner kroner som skal gi budsjettbalanse neste år.

• Klikk på overskriften her for å lese hele saken eller finn den på Halden Arbeiderblad på nett: www.ha-halden.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar