lørdag 24. november 2007

Aksjonene i Notodden og Rjukan kjemper mot kutt

Styret for Blefjell Sykehus HF har utredet en spareløsning der de kirurgiske akuttfunksjonene på Notodden og Rjukan blir flyttet til Kongsberg. Nå utredes et annet alternativ, en såkalt "Alternativ helhetlig modell", som innebærer opprettholdelse av akuttfunksjoner, men nedleggelse av blant annet fødetilbud på Rjukan og Kongsberg. Ingen av disse løsningene imøtekommer kravet om en resultatforbedring på ca. 50 mill, og styrets medlemmer snakker åpent om nedleggelse av ett av lokalsykehusene som et mulig tredje alternativ.

I et åpent møte i dag hvor sykehusaksjonene på Rjukan og Notodden deltok sammen med representanter for LO, tillitsvalgte og ordførerne i de tre kommunene fikk Sykehusaksjonen Notodden informasjon om status som som kan oppsummeres som følger:

"Alternativ Samling av akuttkirurgi":
Ledelsens arbeidsgruppe i Blefjell Sykehus har konsekvensutredet samling av akuttkirurgi på ett sted i foretaket. Dette er gjort i tre alternativer modeller:
• Fjerne akuttkirurgiske innlegg på natt for Notodden og Rjukan - (0.5 mill)
• Fjerne akuttkirurgiske innlegg og beredskap på Natt for Notodden og Rjukan - (10 mill)
• Fjerne hele den kirurgiske aktiviteten fra Notodden og Rjukan - (21 mill)
Ingen av de tre alternativene for reduksjoner i akuttberedskapen imøtekommer innsparingskravet på 50 mill. Arbeidsgruppen arbeider videre med denne modellen fram mot styrets arbeidsutvalg 5. desember. Styrebehandlingen er berammet til 11. desember.

• Klikk på overskriften her for å gå til Sykehusaksjonen Notoddens sider med oppdatert informasjon

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar