onsdag 7. november 2007

Ikke interessant å rette opp feil i påstandene fra Nasjonalt Råd for fødselsomsorg?

Både NTB og NRK Nyheter er gjort oppmerksom på at professor Pål Øians påstand om at fagmiljøene ikke er tatt med i prosessen (bl.a. sitatet "Verken Nasjonalt råd for fødselsomsorg, jordmorforeningene, Norsk gynekologisk forening eller Sosial- og helsedirektoratet, har blitt spurt til råds.") - en påstand som de ukritisk har videreformidlet - ikke medfører riktighet.

Jeg har tilbudt både NTB og NRK Nyheter dokumentasjon gjennom kopier av epost og seminarprogrammer som viser at nettopp disse fagmiljøene har vært deltakere i planarbeidet, men har foreløpig ikke registrert at de har gjort noe for å rette det opp. Etter mitt syn har NTB og NRK, som blir sitert av så mange andre medier (NTB-meldingen er f.eks. gjengitt på over 60 nettsteder) et spesielt ansvar for å gi korrekt informasjon.

Dersom professor Pål Øian hadde uttrykt sin personlige misnøye med at Nasjonalt Råd for fødselsomsorg ikke hadde fått tilstrekkelig gjennomslag for sitt syn i problemnotatet, hadde saken vært en annen. Men han har desinformert om prosessen og faktisk kommet med uriktige beskyldninger. Viktige riksmedier har videreformidlet hans påstander uten å sjekke opp fakta i saken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar