torsdag 22. november 2007

Innspill til Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Helse- og omsorgsdepartementet har lagt ut innkomne innspill til problemnotatet om Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

Departementet har frem til nå lagt opp til en bred og inkluderende prosess, så her er innspill fra ulike ståsteder som Aksjon mot fødekaos, helseforetakene, Den Norske Jordmorforening, Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene, Luftambulansen, Aksjonskomiteen for Narvik sykehus og Norsk gynekologisk forening.

Enkelte fagfolk uttrykker sterk misnøye med at departementet har stilt seg åpne for problemstillinger fra brukere og befolkning. De samme avviser også noen av problemstillingene departementet har diskutert i notatet. Andre slutter seg til departementets virkelighetsbeskrivelse.

• Du kommer til høringsuttalelsene ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar