tirsdag 6. november 2007

Sykehusene i Vestfold har konstant overbelegg

I Vestfold fylkesting tok Alf Henriksen fra RV nylig et kraftig oppgjør med forholdene ved Sykehuset i Vestfold.
– Vi er midt inne i en svært stor og ubehagelig sykehusskandale. Den vil få alvorlige konsekvenser for helsetilbudet i Vestfold, sa han.

– Bemanningskutt og sentralisering av funksjoner vil medføre et vesentlig dårligere sykehustilbud. Vi må stanse utviklingen. I tillegg må vi gjenreise den folkevalgte styringen av helsevesenet. Forslag, prosesser og avgjørelser må flyttes fra de statlige helseforetakene til det folkevalgte regionale nivået, sa Alf Henriksen, som med regionalt nivå i denne saken mener fylkeskommunen.

Henriksen sa videre: – Lokalsamfunnet i Larvik reiser seg nå til kamp for sitt kjære og uerstattelige lokalsykehus etter at direktøren ved Sykehuset i Vestfold har løftet fram forslaget om å legge ned akuttfunksjonen i Larvik. Det som nå skjer i Larvik, er en kopi av historien til sykehuset i Horten.

(Forslaget om nedleggelsen i Larvik skulle ha vært behandlet av styret i Sykehuset i Vestfold onsdag. Styret valgte å utsette behandlingen av den betente saken til neste måned.)

– Sykehuset i Vestfold har et konstant overbelegg, og sykehuset sliter med et stort antall korridorpasienter. Sykehuset kjører mot en budsjettsprekk i 2007 på 150 millioner kroner. Et tilsvarende kutt i driftsbudsjettet neste år vil bety en fullstendig uakseptabel reduksjon av sykehustilbudet i Vestfold. Etter at den medisinske akuttfunksjonen ble lagt ned i Horten og Sandefjord, fikk vi en betydelig underdekning av medisinske sykehussenger i Vestfold. Høyre, Frp og Arbeiderpartiet vedtok å overføre sykehusdriften fra fylket til statsforetak. Politikerne ble fratatt styringen av sykehusene, og profesjonelle styrer overtok ansvaret. Resultatet er færre sykehussenger og et stadig økende underskudd, sa Alf Henriksen i en interpellasjon i fylkestinget.

• Hentet fra Gjengangeren på nett. Klikk på overskriften til dette innlegget for å lese hele saken eller gå inn på www.gjengangeren.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar