lørdag 24. november 2007

Bedriftsøkonomi, ikke samfunnsøkonomi, ved sykehuskutt

Situasjonen og innsparingene ved Blefjell sykehus bekymrer lokalpolitikerne på Notodden. Derfor var nestleder i styret i Blefjell sykehus, Olav Forberg, invitert for å orientere om ståa. Fint lite ble offentliggjort, men ordfører Lise Wiik fikk overrakt en hemmeligstemplet rapport fra arbeidsutvalget som ser på mulige løsninger og konsekvenser av å måtte spare 50 millioner kroner.

Nestleder Olav Forberg sa at det var strid innad i det medisinskfaglige miljøet på hva som var best. Styret hadde vurdert å kaste kortene - og bedrive sivil ulydighet - men hadde funnet ut at det beste for dem som sokner til Blefjell sykehus - var at de som kjente saken best, altså dagens styre - fortsatte.

Forberg fikk mange spørsmål, men var ikke spesielt konkret i sine svar - mye på grunn av pressens nærvær. Han slo likevel fast at man ikke kom unna strukturendringer og endret vaktberedskap.

Arbeidsgruppa som arbeider med spareplanene jobber også kun med en ting for øye - nemlig å spare 50 millioner kroner.

- Det foreligger ingen samfunnsøkonomisk konsekvensanalyse av tilbudene ved Blefjell - kun bedriftsøkonomiske, bekreftet Forberg.

- Det er sterkt beklagelig at vi er pålagt å spare så mye penger i et så rikt land som Norge, sa han.

• Les hele saken i Telemarksavisa på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar