tirsdag 6. november 2007

Løgn fra Nasjonalt Råd for fødselsomsorg

Nasjonalt Råd for fødselsomsorg har fått mange medier, bl.a. NTB, til å tro på påstandene sine om at de ikke har blitt tatt med på råd i prosessen med en ny nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Dessverre er denne løgnen spredt over hele landet.

"Verken Nasjonalt råd for fødselsomsorg, jordmorforeningene, Norsk gynekologisk forening eller Sosial- og helsedirektoratet, har blitt spurt til råds, forteller Øian." skriver NRK i sin gjengivelse av saken (http://www.nrk.no/nyheter/1.3937756).

Selv sitter jeg med en epost fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert 9. mai i år, med invitasjon til å være med på et arbeidsseminar i oppstartsfasen av arbeidet. Der blir fremdriftsplan og program skissert, og blant de oppsatte innlederne er Bjørn Backe fra Nasjonalt Råd for fødselsomsorg og flere andre fagfolk.

Av adressefeltet fremgår det at denne invitasjonen også gikk til bl.a.:
Pål Øian, Nasjonalt Råd for fødselsomsorg
Bjørn Backe, Nasjonalt Råd for fødselsomsorg og nestleder i Norsk Gynekologisk forening
Nina Schmidt, daværende leder av Jordmorforeningen
Sølvi Taraldsen i Sosial- og helsedirektoratet
Brit Roland i Sosial- og helsedirektoratet
Rolf Kirschner, leder Norsk Gynekologisk forening

- altså akkurat disse fagmiljøene som Pål Øian hevder ikke er blitt spurt til råds!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar