torsdag 29. november 2007

Regnskapsmåten ikke egnet for sykehusene

Fra LO Stats kartellkonferanse på Gol 27.-29. november:
Businesstanken kveler sykehusøkonomien. Hadde sykehusene fulgt samme regnskapsregler som kommunene, ville underskuddene vært betydelig lavere enn i dag. Professor Bjarne Jensen står bak et forskningsprosjekt som tar for seg økonomistyring i offentlig virksomhet, og har sett på hvilken betydning det har. På kartellkonferansen på Gol la han frem de første resultatene av forskningen.

– I det offentlig er målet å få mest mulig gjort for bevilgningen. Forretningsmessige regnskapsprinsipper har som drivkraft å maksimere overskudd. En del virksomhetsområder egner seg ikke for marked, konkluderer Jensen.

Tro på markedet. Såkalt New Public Management (NPM) vinner stadig terreng. NPM betyr kort fortalt at det private markedet utfører tjenester, som det offentlige bestiller og betaler.

– Tilhengerne av NPM slår seg på brystet og sier at forretningsmessige prinsipper er bedre enn offentlig drift. Det er ganske kraftig påstand. sier Jensen.

Han tok på Kartellkonferansen livet av myten om at det offentlige er ineffektivt.

– NPM har fått kraftig vind i seilene. Begrunnelsen er at offentlige virksomheter er mindre effektive enn private virksomheter. Det hevdes at det offentlige kan effektiviseres med 5 til 10 prosent. Dette er direkte spekulativt, og mer basert på tro enn på forskning. De som på generell basis mener offentlig virksomhet ikke bestreber seg på å være effektive, har ikke peiling på hva de snakker om, sier Jensen.

Ideologi. Han mener det er ideologien bak som er drivkraften. At NPM og forretningsmessige regnskapsprinsipper like mye er en politisk retning. Et ønske om å tjene penger på offentlig virksomhet.

– Det dreier seg om en ny økonomisk tenkemåte, hvor poenget er overskudd. En viktig drivkraft bak reformene er at det er mye penger å tjene. Pådriverne har store interesser. Det er ikke bare i Russland dette skjer, kommenterer Jensen.

Han stiller spørsmål ved om det særlig smart å ha forretningsmessige regnskapssystemer i det offentlige. Dette på bakgrunn av at Staten nå kjører et prøveprosjekt, med tanke på å innføre disse prinsippene i stat og kommune.

Kontrollen forsvinner. Jensen er ikke bare bekymret for regnskapsprinsippene og NPM. At den folkevalgte kontrollen med velferdstjenestene forsvinner, mener han er like alvorlig.

– Den demokratiske kontrollen forsvinner. Denne tenkemåten overfører beslutningsmyndighet fra folkevalgte til administrative organer, flytter fokus bort fra velferdstenkningen, sier Jensen.

• Les mer på Fri fagbevegelses nettsider ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar