tirsdag 6. november 2007

Sp og Ap i Nord-Trøndelag vil ha politisk innflytelse på sykehusene

Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Nord-Trøndelag har utarbeidet en politisk plattform for samarbeid i fylkeskommunen i perioden 2007-2011. Herfra har jeg sakset noen avsnitt som berører sykehussaken og gjengitt nedenfor. For å lese avsnittene i sammenheng/hele plattformen, klikk på overskriften til denne saken.

"God helse er viktig for alle innbyggerne i Nord-Trøndelag. Et godt helsetilbud og et større fokus på folkehelse er derfor viktig for fylkestinget. Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker at fylkestinget skal ha en mer aktiv rolle i utformingen av framtidas helsetilbud. Forebygging av sykdom og reduserte helseforskjeller er sentrale helsepolitiske målsettinger. Det handler om at hver enkelt av oss skal kunne være trygg på at det finnes et nært og godt helsetilbud når vi har behov for dette."

"Dersom regjeringen åpner for overføring av flere oppgaver til fylkestingene må det overføres vesentlige oppgaver før grenser skal flyttes og fylker sammenslås. Eksempler på slike oppgaver er et helhetlig bestillingsansvar for høyere utdanning og forskning og spesialisthelsetjenesten, i tillegg til et totalansvar i forhold til nærings - og innovasjonsutvikling, samferdsel og miljø."

"Vi vil at fylkestinget tar på seg ansvaret som nordtrøndernes helsepolitiske ombud. Det må etableres et samarbeidsorgan mellom fylkestinget, KS og helseforetaket. Fylkestinget skal være en viktig høringsinstans i store saker som skal behandles i styret i Helse Midt-Norge. På den måten kan fylkestinget ivareta fylkets befolkning i helsepolitiske spørsmål."

"Vi vil ha to likeverdige lokalsykehus i fylket. Begge sykehusene skal ha spesialisttilbud, i tillegg til nødvendige akuttfunksjoner og fullverdige fødeavdelinger."

"Alle innbyggerne i fylket skal ha en god ambulansetjeneste. Ambulansetjeneste i små kommuner handler ikke bare om kort responstid, men også om følelse av trygghet."

Hentet fra Namdalsavisa på nett: www.namdalsavisa.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar