mandag 19. november 2007

Misvisende om eggstokkreft og lokalsykehus - igjen

Flere overlever på regionsykehus, skriver nettstedet forskning.no. Og andre nettaviser følger opp denne "nyheten", som nå har vært resirkulert flere ganger i media, bl.a. i Bergens Tidende i mai i år.

"Sjansene for å overleve eggstokkreft avhenger av om du får behandling på et regionalt eller lokalt sykehus, antyder en ny norsk undersøkelse." og "Overlege og spesialist i gynekologi, Torbjørn Paulsen, har fulgt alle pasientene som ble operert for eggstokkreft i 2002, og konkluderer med at det er en markant forskjell i overlevelsen ved lokale og regionale sykehus. 79 prosent av pasientene som fikk behandling ved regionale sykehus overlevde, mens bare 62 prosent klarte seg etter behandling ved lokale sykehus."

• Les saken på Forskning ved å klikke på overskriften her.

Problemet med å presentere saken slik er at folk flest tror undersøkelsen har sammenlignet resultat fra LOKALSYKEHUS mot ANDRE SYKEHUS, mens den egentlig sammenligner resultatene fra behandling på UNIVERSITETSSYKEHUS mot ANDRE SYKEHUS.

Paulsen og co. har sjekket resultatet for behandling av 198 pasienter.
108 av disse er behandlet ved 4 universitetssykehus ("teaching hospitals") - det er den ene gruppen.
I den andre gruppen har en sett på 90 pasienter som er behandlet ved 34 mindre sykehus (non-teaching hospitals).

De 90 pasientene fra sentral- og lokalsykehusene er fordelt slik:
64 pasienter er behandlet på 12 sentralsykehus og bare 26 pasienter er behandlet på 22 lokalsykehus.

Det vil vel si at bare 12-13% av pasientene i denne undersøkelsen er behandlet på lokalsykehus? Og da blir vel tallene så små at resultatene er usikre?

RIKTIG FREMSTILLING VIL ALTSÅ VÆRE SLIK:
"– Bedre sjanse for å overleve eggstokkreft om du får behandling på et universitetssykehus, enn et sentral- eller lokalsykehus."

Ennå mer korrekt ville det vært hvis man tok med at behandlende leges kompetanse (spesialisering) også er en svært viktig faktor. Altså: Om du blir behandlet ved et universitetssykehus av en ikke-spesialist (noe som også forekommer) kan sjansen din være dårligere enn på et sentral-/lokalsykehus … Men dette blir nok for komplisert!

For ordens skyld: Det er sannsynligvis helt riktig at lokalsykehus vanligvis ikke bør behandle pasienter med eggstokkreft. (Det gjør de i svært liten grad.) Poenget er at dersom undersøkelsen sier det, så sier den også at sentralsykehus heller ikke bør behandle disse pasientene.

Paulsen selv sier at undersøkelsen ikke kan brukes som et argument for sentralisering, for det er ikke sikkert at pasientene vil få bedre behandling om alle overføres til universitetssykehusene …

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar