torsdag 1. november 2007

Høyre-representant bekymret for sykehuskutt i Vesterålen

I en pressemelding uttrykker Sortland Høyres Grete Ellingsen bekymring etter at Nordlandssykehuset har gjort det klart at de forvente underskudd på 150 millioner kroner i drifta.

- Dette vil antakelig få konsekvenser på for driften på Stokmarknes i form av nedbygging av akutt og intensiv tilbudet. Det vil også ramme planlagt byggestart for nytt sykehus – som ikke vil bli igangsatt så lenge driften ikke er i balanse, mener Ellingsen.

Hentet fra Vesterålen Online:
http://www.vol.no/nyhet.asp?F=F&N=19487

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar