torsdag 22. november 2007

Alternativ evalueringrapport - hvem og hva?

Folkebevegelsen for lokalsykehusenes alternative evaluering av sykehusreformem består av seks uavhengige artikler og en vedleggsdel.

Vi har trykte rapporter til salgs for kr. 150,- + frakt. Bestilles ved å sende epost til elsorst@broadpark.no med kopi til bente@fjordinfo.no.

Dette får du i rapporten:

Egil Marstein:
OM HELSEPOLITIKK, REFORMER OG FORVALTNING. NOEN REFLEKSJONER OG KRITISKE VURDERINGER.
Egil Marstein er 1. amanuensis ved Handelshøyskolen BI, Institutt for offentlige styringsformer. Marstein er fagansvarlig for BI’s Masterprogram i helseledelse hvor han også underviser. Forskningsfokus er Helsepolitikk og helseforetaksstyring.

Fanny Voldnes:
HELSEFORETAKENE - FORRETNINGSMESSIG DREVNE FORETAK I EN STØRRE REFORM.
Fanny Voldnes har jobbet 7 år i LO, siste halvår som nestleder av Næringspolitisk avdeling. Bistår forbund og tillitsvalgte ved omstillinger i privat og offentlig sektor, spesielt der det er behov for vurderinger av økonomi og regelverket som hører til. Voldnes er registrert revisor fra BI og cand. philol. fra Universitetet i Oslo og har tidligere bl.a. jobbet 5 år som revisor i et av de store revisjonsfirmaene. Hun representerte LO i regnskapslovutvalget som evaluerte regnskapsloven i 2003.

Unni Hagen:
EVALUERINGEN AV SYKEHUSREFORMEN ER AVSLUTTET. HVA BLIR KONSEKVENSEN?
og
FAGFORBUNDETS EVALUERING AV SYKEHUSREFORMEN - AUGUST 2007
Unni Hagen er rådgiver i samfunnspolitisk enhet i Fagforbundet. Hun har hatt ansvaret for Fagforbundets arbeid med sykehusreformen fra 2001. Hagen er kommunalkandidat med sosiologi grunnfag i tillegg.

Dag Johansen og Gunnvald Lindset:
SYKEHUSREFORMEN - FEM ÅR ETTER.
Dag Johansen er overlege i generell kirurgi og ortopedi ved Helgelandsykehuset avd. Mo i Rana. Han var medforfatter av Motmeldingen til Lov om helseforetak 28.04.01.
Gunnvald Lindset er ungdomsskolelærer. Han har vært engasjert i, og jobbet med, helsepolitikk og sykehus siden 1995. Han leder Folkeaksjonen for sykehuset i Mosjøen og er regionskontakt i Nord-Norge for Folkebevegelsen for lokalsykehusene.

Bente Øien Hauge;
HVIS HELSEFORETAK ER SVARET, HVA ER DA SPØRSMÅLET?
Bente Øien Hauge er koordinator i Folkebevegelsen for lokalsykehusene og leder den lokale aksjonen Forsvar Lærdal sjukehus. Som sykehusaksjonist følger hun de fleste styremøtene i Helse Førde HF fra tilskuerplass. Hun har allsidig utdanning og yrkeserfaring, men befatning med helsevesenet bare som pasient.


VEDLEGGSDEL:
Del 1 er informasjon om Folkebevegelsen for lokalsykehusene, våre tillitsvalgte, vår plattform og vår uttale om helseforetaksreformen.
Del 2 er sammendrag fra en rapport som De Facto laget på oppdrag av KIL (Kommunenes Interesseforening for lokalsykehus) + rapporter fra en del lokale aksjoner)
Del 3 er kronikker og debattinnlegg om reformen, hentet fra ulike fagblad og dagspresse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar