fredag 16. november 2007

Finnmark: Danner nytt politisk parti mot helsekutt!

En gruppe initiativtakere, med forgreninger til hele landet, har besluttet å etablere et selvstendig politisk «helse og omsorgsparti» i Finnmark. Bakgrunnen for vedtaket er at gruppen opplever et lite tilfredstillende tilbud av Finnmarks spesialisthelsetjeneste.

- Helse Nord har gjennom flere vedtak svekket helsetilbudet i Finnmark. Det er kutt i ortopedisk døgnberedskap ved Kirkenes Sykehus, som er den direkte årsak til dette initiativet, sier Trond Einar Olaussen i en pressemelding.

Olaussen sier til NRK at det nå er et opprør på gang mot regjeringens helsepolitikk. Gruppen skal ha et stort nettverk også i andre fylker. På et møte i går var de 25 stykker, og allerede i dag skal antallet medlemmer ha økt til 50. - Det er en enorm entusiasme, folk har tatt kontakt, telefonen har omtrent ikke stått stille. Nok er nok, mener Olaussen.

Olaussen sier han er en av mange initiativtakere til partiet, som enda ikke har fått noe navn. - Jeg er hovedtillitsvalgt for sykepleierne på Kirkens sykehus, og ser og opplever ting på nært hold, og det oppleves utrolig frustrerende. Nå må regjeringa ta ansvar, buldrer Olaussen.

Selv meldte han seg ut av Arbeiderpartiet i går, hvor han i flere år har sittet i styret. - Det var veldig trist, men jeg måtte melde meg ut. Arbeiderpartiet er totalt fraværende i denne saken. Slik som det er i dag er det byråkratene som bestemmer helsepolitikken.

• Les hele saken på NRK FInnmarks sider ved å klikke på overskriften

Dette er noe mange har etterlyst i flere år. Etablerte Finnmarkspolitikere har uttalt at de ikke har tro på at et parti som er tuftet på en enkelt sak, i lengden vil overleve. Men hva var det FrP startet med, da? Var det ikke en enkelt sak - kampen mot skatter og avgifter? Og jammen har de overlevd …

Folk slutter i mindre grad opp om de etablerte politiske partiene. Men enkeltsaker engasjerer sterkt. Særlig lokalsykehus og eldreomsorg har et enormt politisk potensiale. I nettverket Folkebevegelsen for lokalsykehusene samarbeider folk fra hele den skalaen inkludert både FrP og Rødt (tidl. RV). Det skal bli spennende å følge med på det nye partiet, som så vidt jeg forstår skal ha stiftelsesmøte onsdag 21. november.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar