fredag 16. november 2007

Telemark LO vil opprettholde lokalsykehusene

Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt på LO i Telemarks fylkeskonferanse 8. og 9. november 2007

Lokalsykehus
Lokalsykehusene er trygghetsbasen for befolkningen. Soria Moria erklæringen slo fast at ingen lokalsykehus skulle legges ned. Allikevel skapes det uro nok en gang. Finansieringsordningen er ikke tilpasset lokalsykehusene. Endringer som foreslås er kun basert på økonomi og ikke på tilbudet til pasientene. Vi viser til at helsereformen slo fast at pasientene skulle få et fullverdig tilbud uavhengig av bosted og økonomi.

Vi krever at lokalsykehusene opprettholdes med indremedisin og kirurgisk akuttfunksjon hele døgnet med eksisterende fødetilbud.

LO mener at finansieringsordningen (dagens DRG system) bør sees på nytt. Slik finansieringsordningen virker i dag er det økonomisk selvmord for lokalsykehusene. Derfor vil vi støtte at Helse Blefjell (3 sykehus) blir arena for utprøving av nye finansieringsmodeller for lokalsykehus.

Så lenge disse utprøvingene foregår skal akutten bestå ved alle tre sykehusene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar