torsdag 1. november 2007

Ikke bekymret for 90 millioner i innsparingskrav

Styret i Sykehuset Innlandet mener utgangspunktet for budsjettarbeidet er mye bedre i år enn i fjor, og synes ikke innsparingskrav på 90 millioner er avskrekkende når det brytes ned på avdelinger.

Fra Østlendingen på nett:
http://www.ostlendingen.no/article/20071005/NYHETER/710050004/-1/HNYHETER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar