torsdag 29. november 2007

Tverrpolitisk oppslutning om lokale sykehusaksjoner

Helseforetakene er i gang med budsjett, og det mobiliseres i lokalsamfunnene rundt kutt-utsatte sykehus.

Et særpreg med sykehuskampen er den enorme bredden i engasjementet, på tvers av partipolitiske skillelinjer. I Folkebevegelsen for lokalsykehusene møtes folk fra hele det politiske spekteret; vi har aktive og engasjerte folk fra FrP til Rødt.

Tidligere har vi sett at sykehusaksjoner som har åpnet for tilslutning/medlemskap fra organisasjoner, bedrifter, partier osv. har fått enorm respons. Et eksempel er sykehusaksjonen i Oppland, som blant annet har rundt 300 organisasjoner som medlemmer!

Også på Rjukan har sykehusaksjonen gjennom flere år mobilisert store deler av lokalsamfunnet og samlet inn midler som er brukt både til sykehuset og forskjellige utredningsprosjekt/rapporter.

Nordpå har sykehuskampen mobilisert rekordstor oppslutning om fakkeltog og markeringer også de siste årene, bl.a. Mosjøen og Narvik.

Det er derfor ikke overraskende å se at Sykehusaksjonen på Notodden i tillegg til å få støtte fra privatpersoner, bedrifter, lag og organisasjoner) også fått tilslutning fra følgende politiske grupperinger (lokallag) på Notodden:
Solidaritetslista, Sosialistisk Venstreparti, Senterparti, Rødt, Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittsparti, Arbeiderparti, Venstre, Unge Venstre. I tillegg kommer Hjartdal Senterparti, Hjartdal Arbeiderparti og Telemark Venstre.
Dette lover godt for den planlagte markeringen på Notodden 3. desember!

Situasjonen i Blefjell er jo den at foretaket vurderer å sentralisere akuttberedskapen for de tre sykehusene Rjukan, Kongsberg og Notodden. Det skjer derfor en mobilisering i hele Helse Blefjell.

• Du kommer til sykehusaksjonen Notoddens sider ved å klikke på overskriften her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar