torsdag 22. november 2007

Helse Størst har fordelt pengene, krever balanse i 2008

Helserevyen forteller at styret i Helse Sør-Øst har nå fordelt inntektsrammen på 35,4 milliarder kroner mellom de ulike helseforetakene.

Styreleder Hanne Harlem garanterer at helseforetakene i tidligere Helse Sør og Helse Øst i prinsippet har fått sine inntektsrammer beregnet på samme måte som i budsjettet for 2007, og det er ikke foretatt noen omfordelinger av inntekter mellom de to tidligere regionene.

Rammen på 35,4 milliarder kroner er fordelt til helseforetakene og de private, ideelle sykehusene, samt til fellesaktiviteter i regi av det regionale helseforetaket for å ivareta befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Styret krever at alle helseforetakene skal styre mot et resultat i balanse i 2008.

• Les hele saken på Helserevyen ved å klikke på overskriften.

- Som tidligere meldt på denne bloggen vil balansekrav få dramatiske konsekvenser for flere sykehus. Blant disse er sykehuset Buskerud som går mot et underskudd på 200 millioner kroner i år, samt Rjukan sykehus og Notodden sykehus som på grunn av sparekrav i Helse Blefjell risikerer å miste lokal akuttberedskap.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar