torsdag 13. desember 2007

30 årsverk fjernes i Helse Finnmark og AMK-sentralen i Hammerfest vedtatt nedlagt

Styret i Helse Nord vedtok onsdag at det kun skal være én AMK-sentral i Finnmark - og at den skal være i Kirkenes. Hammerfests kamp for å beholde sentralen, fikk dermed ingen lykkelig slutt. - Nei, nå er vi svært skuffet, sier overlege Hanne Iversen ved Akuttavdelingen på Hammerfest sykehus. Hun har vært en av de aktive i aksjonsgruppen, som blant annet ved å besøke politikere på Stortinget og i regjeringen, har jobbet for å beholde AMK-sentralen.

- Det som kanskje skuffer mest, er å se hvor lite Helse Nord bryr seg om det faglige. I stedet for å bidra til å styrke de faglige miljøene som finnes ved våre to små sykehus i fylket, river de ned fagmiljøene og setter sykehusene opp mot hverandre. De raserer akuttilbudet som vi har brukt 10-15 år å bygge opp, legger Iversen til.

To ganger tidligere har det vært foreslått å slå sammen de to AMK-sentralene i fylket. - Begge gangene viste utredningene at det burde ligge i Hammerfest, både av økonomiske og faglige grunner, påpeker Iversen. Hun mener at Sylvia Brustad har diktert forslaget. - I fjor fredet hun AMK-sentralen i Kirkenes, blant annet på grunn av sykehusets beliggenhet i forhold til Russland. Ved å gjøre det før lokaliseringsdebatten startet, hadde hun jo allerede bestemt utfallet. Dette skjer til tross for at AMK i Hammerfest har dobbelt så stort nedslagsfelt og dobbelt så mange henvendelser. Dette viser at det politiske veier mest i motsetning til det faglige. Det er skuffende, sier Iversen.


---

30 årsverk skal bort i Helse Finnmark dersom direktøren i helseforetaket får det slik hun vil. Direktør Eva Håheim Pedersen har lagt frem et budsjettforslag for neste år som får legene i fylket til å se rødt.

68 millioner kroner skal spares inn, hvorav 24 millioner kroner er et etterslep fra 2007:
- 27 millioner kroner spares på å redusere 30 årsverk.
- Åtte millioner kroner på AMK/ambulanse.
- Åtte millioner kroner på syketransport.
- Ti millioner kroner på bolig/stab.
- Fem millioner kroner på sykestueplasser.
- Ti millioner kroner på diverse mindre tiltak.

– Finnmark Legeforening mener at Helse Finnmarks ambisjon om å redusere kostnadsnivået ved våre to sykehus, ned mot nivået ved de andre sykehusene i landet, er umulig og en urimelig målsetting, skriver nestleder Ingrid Petrikke Olsen ved Finnmark Legeforening i en pressemelding.

• Klikk på overskriften her og les hele saken i Dagens Medisin på nett

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar