lørdag 8. desember 2007

Frp vil gi sykehusene 1,7 mrd mer

Fremskrittspartiet vil gi mer penger til sykehusene, øke ISF til 60% og legge ned de regionale helseforetakene til fordel for et statlig sykehusdirektorat. Helse- og omsorgskomiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet skriver i sine generelle merknader til regjeringens forslag til bevilgninger bl.a.:

"Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Vigdis Giltun, lederen Harald T Nesvik og Bjørn Sturla Odden, ser med sterk bekymring på utviklingen knyttet til sykehusenes økonomi og utfordringene knyttet til ventelister og behandlingskøer. Bare det siste året er det blitt 20.000 flere mennesker i behandlingskø, og antallet er nå kommet langt over 200.000. Disse medlemmer ønsker derfor å gjennomføre en rekke omfattende tiltak for å styrke og bedre denne sektoren i Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2008.

Disse medlemmer viser til at Fremskrittspartiet foreslår å øke sykehusenes budsjett for 2008 med 1,7 mrd. kroner utover Regjeringens forslag, samtidig som private tilbydere likestilles med det offentlige helsevesen.

For å sikre økt pasientbehandling og effektivitet ønsker disse medlemmer å øke den innsatsbaserte finansieringen (ISF) fra 40 til 60 prosent.

Disse medlemmer ser i likhet med Regjeringen behovet for effektivisering knyttet til spesialisthelsetjenesten og mener det er svært mye ugjort i denne forbindelse. Disse medlemmer ønsker derfor å legge ned de regionale helseforetakene og opprette et statlig sykehusdirektorat. Dette vil, slik disse medlemmer ser det, føre til store effektiviseringsgevinster samtidig som de geografiske forskjellene knyttet til grad og kvalitet av behandling den enkelte mottar, vil bli visket ut. Med dagens organisering med regionale helseforetak er det bostedsadressen som er avgjørende for hvilken hjelp du mottar. En ser også en tendens til at hvert enkelt regionalt helseforetak skal bygge opp egne tilbud innenfor alle felt i stedet for å skjele til hvilken kapasitet som finnes andre steder."

• Klikk på lenken for å komme til generelle merknader fra partiene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar