søndag 9. desember 2007

Mandag 10.12. vedtar Stortinget ny underfinansiering: At de tør!

Mandag 10. desember vedtar Stortinget at sykehusene fortsatt skal sultefores med (minst) en milliard kroner til driften neste år. Både små og store sykehus må kutte, og det vil ramme både sengeposter, fødetilbud og akuttberedskap. Til tross for Soria Moria-erklæringen om nærhet til akutt og føde + at ingen lokalsykehus skal legges ned, ser vi nå eksempler det motsatte, bl.a. i Helse Blefjell.

Det er vel ingen annen sak som engasjerer befolkningen så på tvers av politiske skillelinjer og geografi som akkurat sykehustilbud. Var det noen som hadde ambisjoner om at fakkeltogprodusentene skulle gå dårligere tider i møte? Nei, her vil bli enorme protester i vinter. Fakkeltoget på Notodden mandag 3. desember blir nok ikke det siste. I Finnmark har sykehusaksjonister startet et nytt parti, "Trygghet". Det partiet vil nok få avleggere flere steder i landet.
At disse folkene på Stortinget tør!!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar