tirsdag 11. desember 2007

Fra debatten i Stortinget: Selektiv sitatbruk fra Asphjell

Den som leser referatet fra Stortingets debatt om bevilgningene til sykehusene (midlertidig versjon), vil finne følgende i et innlegg fra representanten Jorodd Asphjell (Ap):

"Og det snakkes om lokalsykehus. Når det gjelder lokalsykehusaksjonen, sier de:
«Helse- og omsorgsministeren omtaler budsjettet som en «historisk satsing». Og det skal ikke være tvil om at denne regjeringen fortjener honnør for å ville gi sykehusene flere kroner enn noen tidligere regjering har gjort.»
Det sier altså lokalsykehusaksjonen."

Det må nok karakteriseres som relativt freidig å bruke denne setningen utenfor sammenhengen! Folkebevegelsen for lokalsykehusene skrev en kommentar til statsbudsjettet som ble sendt til helse- og omsorgskomiteens medlemmer 14. november. Brevet var på drøye 5 sider, og denne ene setningen var vel det eneste positive utsagnet om budsjettet.

I eposten til komitemedlemmene oppsummerte vi slik:
-------------------------------------------------------------------------------------
"Vedlagt oversendes kommentarer til statsbudsjett 2008 fra Folkebevegelsen for lokalsykehusene.
Vi kommenterer kap. 732 Regionale helseforetak.

- Regjeringen fortjener honnør for å ville gi sykehusene flere kroner enn noen tidligere regjering har gjort.
- Men det er fortsatt underfinansiering, noe som fører til sentralisering av funksjoner og rammer lokalsykehusene. Sykehusene våre må tilføres vesentlig mer midler både til drift, utstyr og vedlikehold av bygninger. De må nå få rom for å fokusere på pasienter og kvalitet.
- I et land med så stor offentlig og privat rikdom er det absurd at helseforetakene skal sultefores og kjempe med ryggen mot veggen for å nå et urealistisk resultatkrav.
- Folkebevegelsen krever en ny og bredere evaluering av helseforetaksreformen.
- Aktuelle eksempler fra små og store sykehus med lokalsykehusfunksjon."
-------------------------------------------------------------------------------------

• Klikk på overskriften her for å lese referatet fra debatten i Stortinget 10. desember

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar