lørdag 1. desember 2007

Rjukan sykehus og Nasjonalt kompetansesenter for lokalsykehus

Alt i september i år var uroen sterk blant lokalsykehusenes forsvarere i Helse Blefjell:

- Sterke signaler går i retning av at administrasjonen kommer til å foreslå drastiske kutt ved sykehuset på Rjukan. Blant annet kjenner jeg til at man kommer til å foreslå at den døgnkontinuerlige akuttkirurgien blir redusert til kun å være operativ på dagtid. Et uhørt forslag som vi vil kjempe med alle midler for å unngå. Gjør man dette, er jeg redd hele sykehuset på sikt vil bli nedlagt. Det er stikk i strid med nasjonalpolitiske signaler som er gitt i den senere tid. Kommer dette på bordet, er vi klare til å mobilisere nok en gang, sier Turid Opedal til TA.

Hun har vært en av flere frontkjempere som tidligere har vist kampvilje for Rjukan sykehus.

- Denne vurderingen slutter jeg meg til. Reduseres akuttkirurgien her, vil det ikke være særlig attraktivt for turnusleger å komme til Rjukan. Det bør man også ha i tankene når sparepakka skal fordeles, sier turnuslege Jon Erik Osnes.

--------------

VIL EN FÅ HJELP FRA HELSE- OG OMSORGSKOMITEEN?

En av dem som støtter klart opp om Rjukan sykehus er stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo (SV). På et møte 29. august ga han klart uttrykk for stor positivitet på hvordan Rjukan sykehus ble drevet. (Ballo er som kjent senere blitt medlem av helse- og omsorgskomiteen.)

- Jeg har også notert meg at Tinn kommune og Helse Blefjell i samarbeid ønsker å få etablert et nasjonalt kompetansesenter for lokalsykehus knyttet til Rjukan sykehus. Dette er et så spennende prosjekt at jeg personlig skal være med på å åpne dørene til Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad, sa Ballo den gangen til sykehusdirektør Per Christian Voss.

• Les saken i Telemarksavisa (TA) på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar