torsdag 13. desember 2007

Om det nye partiet "Trygghet"

Som tidligere omtalt, er det i Finnmark startet et nytt parti som kaller seg "Trygghet". Interimstyrets leder Jørn Haga skriver i et leserinnlegg:

"Bevegelsen TRYGGHET er stiftet. Bakgrunnen for etableringen er oppgitthet, skuffelse og til dels forbannelse over at storting og regjering ikke viser vilje til å gi befolkningen i Finnmark de samme livsbetingelser som landets øvrige befolkning. Vi opplever at det offentlige tjenestetilbudet blir stadig dårligere, og hensynet til økonomi synes å være det eneste som har betydning. Befolkningen i Finnmark aksepterer ikke lengre å være offer for en politikk som ikke ivaretar våre behov for trygghet og sikkerhet på samme måte som befolkningen i mer sentrale deler av landet.

TRYGGHET har som erklært målsetting å vinne to mandater ved Stortingsvalget i 2009. Der skal vi profilere saker som angår hver enkelt finnmarking og befolkningen i ”distrikts-Norge”. Vi vil bruke alle våre krefter på å lage et godt politisk fundament for en folkebevegelse som stiller egen liste ved førstkommende valg til Stortinget."

Jørn Haga, som har vært sentral i sykehusaksjonen i Kirkenes forteller at ett av de fire hovedområdene partiet satser på er "helse og omsorg". Spesialisthelsetjenesten har vært utsatt for nedbygging og nedskjæring, mener partiet. I tillegg er det for dårlige rammer til psykiatri, rus og ettervern. Partiet Trygghet vil på Stortinget kreve evaluering av Nasjonal Helseplan, samt gjennomgang av finansieringsordning og helsevesenets organisering.

De tre andre hovedområdene i partiets plattform er "politi og beredskap", "kommunikasjon" og "skole og utdanning".

• Klikk på overskriften her for å komme til det nye partiets hjemmeside www.trygghet.as, der det etter hvert vil bli lagt ut mer informasjon om arbeidet, plattformen etc.

-----

Med all den uro nye sykehuskutt vil medføre rundt om i landet, må en regne med at tilsvarende initiativ vil oppstå i andre fylker. Interessen er der, og ideen har lenge vært diskutert i sykehusaksjonistmiljøer. Jørn Haga og initiativtakerne i nord vil, slik jeg forstår dem, gjerne samarbeide med aktuelle kandidater i andre fylker.

Nye politiske partier må registreres i Brønnøysundregistrene (enhetsregisteret og partiregisteret) for å sikre seg enerett på navnet sitt. Ved forberedelsen av valg legger valgmyndighetene til grunn opplysningene som er registrert i Partiregisteret pr. 31. mars i valgåret.

Sjansene er vel gode for at et parti med hovedsak "trygghet" kan slå an? Når til og med Victor Norman etterlyser sikring av velferdssamfunnet gjennom skatteøkninger, ser en at engasjementet for å forsvare velferdsstaten går på tvers av de vanlige partigrensene. Og det ferske stortingsvedtaket om å fortsatt underfinansiere sykehusene vil nok være god drahjelp i partibyggingen.

Også i fagbevegelsen murres det sterkt for tiden mot kutt i sykehus og andre velferdstilbud. LO-leder Roar Flåthen har engasjert seg i flere av kampene mot kutt i lokale sykehus. Underfinansiering og det som kalles "New Public Management" og "New Public Financial Management" møter stadig mer kritikk, både i fagbevegelsen og ulike forskingsmiljøer.

Nyheter om dette, og tilsvarende initiativ, vil bli omtalt på bloggen her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar