torsdag 13. desember 2007

Ambulansesjåfør: Skeptisk til sentralisering av akutt i Vestfold

Tønsberg sykehus er et akuttsykehus med stor pågang. - Kapasiteten der oppleves tidvis som sprengt, sier ambulansearbeider Roy Gjersøe, tillitsvalgt for ambulansepersonellet i Vestfold. Han har flere egne opplevelser å vise til. - I Tønsberg har det hendt at jeg har stått og ventet med pasienter på båre i opptil en halvtime uten å få levert dem fra meg. Jeg kan ikke gå hvis det ikke er noen til å ta imot pasienten.

Gjersøe presiserer at han ennå ikke har opplevd dette i Larvik. Han har liten tro på at en nedleggelse av akuttmottaket i Larvik vil bedre ressursbruken i SiV. - Jeg forstår at sykehuset i Larvik ikke kan ha alle funksjoner av økonomiske og medisinskfaglige grunner, men akuttmottaket er viktig å beholde. Noen ganger, hvor det handler om minutter, kan akuttmottaket i Larvik utgjøre forskjellen, sier Gjersøe.

Han føler det som en trygghet å vite at sykehuset i Larvik gir ham ryggdekning, og presiserer viktigheten av samhandling med Larviks akuttmottak. - En nedleggelse av akutten i Larvik kan i verste fall føre til at liv går tapt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar