fredag 21. desember 2007

New Public Management: De gale har tatt over asylet

"En gang kom staten og det private fra hver sin klode. Så begynte offentlig sektor å herme etter det private næringsliv. Nå fremstår de som stadig mer som tvillinger." skriver Morten Strøksnes i et innlegg i Bergens Tidende 24. november. Kronikken førte til en videre debatt, og de innleggene som er tilgjengelig på bt.no er lagt ut under.

Strøksnes skriver blant annet:
"OFFENTLIGE INSTITUSJONER skulle bli bedre når de ikledde seg det private næringslivets drakt. Men byråkratiet har vokst, og kostnadskurvene peker fremdeles mot himmelen. Direktørene innenfor store offentlige institusjoner ser seg selv som entreprenører innenfor ledelse, ikke som offentlige tjenestemenn i tradisjonell forstand. Innenfor dette systemet brukes det hundrevis av milliarder, men i praksis er det lukket for innsyn.

Ta sykehusene: Om Olga (85) må ligge på korridoren, eller Hjalmar (73) har ventet for lenge på en operasjon for grå stær, kommer pressen. Hvor er de ellers?

Vi har sett flere eksempler på at sykehusene våre spesialiserer seg på den type operasjoner som gir mest penger i kassen. Folk med mindre «lønnsomme» sykdommer må vente i evigheter. Noe lignende pågår innenfor psykiatrien. Myndighetene bevilget for eksempel nylig store ekstramidler til behandling av «lettere psykiske lidelser». Forskere har funnet ut det åpenbare: Gevinsten for samfunnet er stor hvis disse raskt kommer seg tilbake i arbeid.

DE SOM PÅTAR seg behandlingen av denne prioriterte gruppen skal nå få dobbelt betalt fra staten. I Vestfold har den offentlige psykiatrien tatt hele denne ekstrapotten. Men der er mangelen på psykiatere allerede så stor at de ikke greier å utføre sine lovpålagte oppgaver. Hvordan skal de behandle alle de nye pasientene, unnskyld kundene, når kapasiteten allerede er sprengt? Jo, ved å arrangere poliklinikk på kveldstid, med psykiatere som ikke finnes... Eller skal sykepleierne steppe inn? Når lavtlønte utfører oppgavene til høytlønte, «tjener» sykehuset store penger. Man har naturligvis funnet et vakkert ord for å beskrive denne metoden for å tjene/spare penger. Den kalles «tverrfaglighet».

Direktørene kan dunke seg på brystet overfor bedriftsstyret, og vise til økt produksjon og inntjening for sitt «helseforetak». For å sitere refrenget i en hitlåt fra åttitallet: «De gale har tatt over asylet».

DE OFFENTLIGE ledelsesbedriftene produserer en endeløs mengde «strategidokumenter» og evalueringer. Her legges det ofte et tykt lag maskara på virkeligheten."

• Les hele innlegget ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar