fredag 21. desember 2007

New Public Management: Lojalitet = å tie?

Er kravet om «lojalitet» blitt til et krav om å tie? spør Rune Rønning, organisasjonspsykolog og ansatt ved AFF (Administrativt Forskningsfond) ved NHH i et debattinnlegg i Bergens Tidende 15. desember:

"I THE GUARDIAN LESTE jeg nylig at en britisk sykepleier er oppsagt for å ha kritisert privatiseringen i helsevesenet, og at oppsigelsen har utløst protestmarsjer. Etter at jeg skrev en kronikk i BT for noen dager siden fikk jeg flere henvendelser om «munnkurv» i helsevesenet. Og i dag leser jeg i Vidar Lehmanns kronikk om innsparinger i Haukeland sykehus: «At det ikkje blir sagt klårare frå i det offentlige rom skuldast mest av alt at munnkorga på dei tilsette er stramma hardt til. Dess mer trengs det at gamle hundar gøyr». Jeg skal ikke dra metaforen for langt, men det er fristende å peke på at munnkurv har mange funksjoner; den hindrer biting og bjeffing, men også inntak av næring. Har forsøkene på å hindre uønsket biting ført med seg konsekvenser som ingen av oss ønsker?

Omkamper
Er det slik at forsøkene på å unngå stadige omkamper om beslutninger i helsevesenet har ført til at man har gått altfor langt når det gjelder mulighetene til å si fra? Er kravet om «lojalitet» blitt til et krav om å tie? Med utgangspunkt i de nye styringsformene jeg berørte i min kronikk for noen dager siden: Er kritikk og deltakelse i offentlig debatt å anse som et forstyrrende problem og som mangel på lojalitet? I så fall er det forståelig at man ønsker å gjøre bruk av munnkurv, eller i alle fall munnbind. Men i det følgende skal jeg argumentere for at lojalitet ikke nødvendigvis først og fremst bør gå til ledelsen, men heller til organisasjonen og dens oppgave og formål. Og da blir det mulig å spørre hvilke konsekvenser det har at lojale ansatte opplever å bli påsatt munnkurv.

Overordnet styring
Jeg mener at ikke bare New Public Management, men også management som profesjon, er gjennomsyret av troen på overordnet styring og kontroll, først og fremst når det gjelder økonomien."

• Les hele Rønnings innlegg i BT ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar