lørdag 22. desember 2007

Økonomiprofessor: Sykehusenes økonomimodell er feil

Som gjengitt i flere medier den siste tiden har professor Bjarne Jensen pekt på at helsereformens økonomisystemer ikke er egnet til styring av et offentlig tjenestetilbud, blant annet fordi avskrivningene på bygg og anlegg (4-5 mrd/år) føres som en kostnad og er et vesentlig bidrag til underskuddene. Klassekampen skrev om bl.a. om dette fredag 21. desember, og der pekes det på at selv om bevilgningene til sykehusene har økt hvert år, utgjør de en mindre prosentandel av BNP (7,6% i 2003, mot 6,5% i 2006).

Folkebevegelsen er tydeligvis ikke alene om å mene at når Sylvia & co krever at helseforetakene skal "jobbe smartere" og gå i balanse, samtidig som de i 2008 vil få en milliard kroner mindre enn de bruker i 2007, da må det selvfølgelig bli helt umulig å behandle flere pasienter og opprettholde lokalsykehus og nærhet til akutt- og fødetilbud!

Avisa Nordland har også intervjuet professor Jensen:
"– Når det er problemer ved stort sett samtlige sykehus er det noe galt med styringsmodellen, sier professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark. Han står bak et forskningsprosjekt som tar for seg økonomistyringen i offentlig virksomhet og mener at den økonomiske situasjonen i helseforetakene er direkte misvisende.

– Helseforetakene styres etter bedriftsøkonomiske prinsipper som har som mål å få overskudd. Man bruker altså samme modell som det private næringslivet på en virksomhet som ikke egner seg for marked, sier Jensen.

Han konkluderer med at Norge har et velfungerende helsevesen. – Helseforetakene våre er ikke noe konkursbo. Hadde sykehusene blitt drevet etter den modellen kommunene styres etter hadde sykehusene kun gått med underskudd i et år etter 2002.

• Klikk på overskriften her for å lese hele saken i Avisa Nordland på nett

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar