tirsdag 25. desember 2007

Leserinnlegg fra Rune Skjælaaen (Sp), nestleder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget

Senterpartiets Rune Skjælaaen har sendt følgende leserbrev til flere lokalaviser:

I disse budsjett-tider er det altfor mange medieoppslag om at lokalsykehus eller viktige tilbud ved slike vurderes nedlagt. Det er uheldig av mange grunner.

Først og fremst fordi disse helsetilbudene er nødvendige og viktige for folk. Forslag om nedleggelse av tilbud skaper utrygghet og frustrasjon. Begrunnelsen for at slike forslag dukker opp gang på gang og er bedriftsøkonomisk. Men mange har opplevd at nærhet til sykehuset har berget liv.

Disse stadige forslagene er svært uheldig fordi regjeringspartiene i Soria Moria-erklæringen har lovet følgende: "Regjeringen vil opprettholde et desentralisert sykehustilbud som bl.a. sikrer nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Ingen lokalsykehus skal legges ned. Regjeringen vil videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus, som fremmer styrket kvalitet i pasientbehandlingen".

Det er nødvendig at denne garantien blir understreket av statsråden overfor ledelsen i helseforetakene. Det er åpenbart behov for en endret arbeidsdeling sykehusene i mellom. De mest krevende behandlinger må samles på færre enheter. Det er til pasientenes beste, alle ønsker en god kvalitet på behandlingen.

Samtidig kan andre behandlingstilbud flyttes nærmere pasientens bosted. På det viset kan lokalsykehusene få flere oppgaver. Ja, noe av behandlingen må kunne flyttes helt til kommunene. Det gjelder langt flere enn de eldre som i dag blir liggende i korridorer på universitetssykehus; f.eks dialyse for nyrepasienter og lysbehandling av psoriasis.
En slik endret arbeidsdeling kan gi bedre behandlingsresultater, og mindre påkjenninger for pasienter og pårørende. Ja, også innsparte millioner.

Men fortsatt vil det bli slik at de med kalkulatorene vil argumentere for at færre lokalsykehus er lønnsomt. Derfor må det erkjennes at disse lokale tilbudene skal få koste noe mer.

Jeg synes det bør utredes å innføre en basisbevilgning som sikrer økonomien til det enkelte lokalsykehus. Da kan lokalsykehusene legge opp tilbudet ut fra lokale forhold. Og det må etableres en ordning som sikrer at de det gjelder får delta i drøftingene når tilbud skal endres. Det må bli en krevende prosess å fjerne tilbud fra et lokalsykehus.

Etter Senterpartiets mening må 2007 bli det siste året der nedlegging av lokale helsetilbud blir sjokkmeldinger i budsjettforslaget for neste år.

Rune J. Skjælaaen (Sp) nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomite

• Hentet fra Moss Dagblad på nett. Klikk på overskriften her for å komme dit.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar