tirsdag 11. desember 2007

Sykehuskrisa i tall

* Fjoråret var det verste underskuddsåret i Helse-Norge siden reformen i 2002. Sykehusenes samlede underskudd var på 4,3 milliarder kroner, en økning på hele 36 prosent fra 2005 til 2006.

* Det er særlig Helse Nord og Helse Sør-Øst som bidrar til årets underskudd. For Helse Midt-Norges del går det bedre enn i fjor.

* Helseforetakene har mulighet til å ta opp lån til bygg og utstyr ved store investeringer. Fra 2002 til 2006 skaffet de seg slik gjeld på 10,2 milliarder kroner.

(ANB) (Kilde: Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet)

• Hentet fra Porsgrunns dagblad på nett, klikk på overskriften her for å komme til saken

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar