torsdag 13. mars 2008

Ap legger ned sykehus!

LESERBREV:
"I Sandefjords Blad den 01.03.08 uttaler statsminister Jens Stoltenberg seg om Sandefjord sykehus. Statsministeren påpekte at Sandefjord sykehus var en avdeling og derfor ikke regnes som lokalsykehus i seg selv.

De faktiske forhold er at Sandefjord sykehus var et selvstendig kostnadseffektivt og veldrevet lokalsykehus i flere ti år. Sykehuset behandlet 95 prosent av alle innleggelser og hadde et utmerket samarbeid med andre sykehus. Uten å kunne dokumentere at sentralisering ville gi økonomisk gevinst og uten offentliggjorte konsekvensanalyser og langsiktige planer, stemte samtlige fylkestingsrepresentanter fra Ap desember 2000 for nedleggelse av akuttfunksjonene ved Sandefjord sykehus. Arbeiderpartiet tok ikke hensyn til sterke protester fra velgerne. Fakkeltog, underskriftskampanjer og utallige leserbrev ble totalt oversett.

I 2001 stemte Arbeiderpartiets representanter i fylkestinget for å slå sammen fylkets lokalsykehus og sentralsykehuset til ett sykehus, Sykehuset i Vestfold, og med dette sluttet Sandefjord sykehus å være et selvstendig lokalsykehus. Dette var et ledd i en langsiktig strategi for full nedleggelse sv sykehuset.

Når Stoltenberg henviser til situasjonen etter denne sammenslåingen så underslår han at sykehuset har vært et lokalsykehus og støtter på den måten opp om strategien for nedleggelse. Dette stiller et stort spørsmålstegn om seriøsiteten i Soria Moria- erklæringen, der det står at ingen lokalsykehus skal legges ned. Ap viser i handlig at de arbeider for sentralisering og nedleggelse av lokalsykehus stikk i strid med Soria Moria-erklæringen.

Statsministeres uttalelse om Sandefjord sykehus sin stilling må derfor oppfattes som en ren tilsnikelse.

Anne Christensen"

• Hentet fra Sandefjords Blad på nett, klikk på overskriften for å lese innlegget der.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar