lørdag 29. mars 2008

Møte om Sandefjord sykehus

Sykehusaksjonen i Sandefjord arrangerer åpent folkemøte dagen før vedtaket om nedlegging av sykehuset settes ut i livet.

Møtet holdes i kantinen på Sandefjord sykehus, tirsdag 29. april kl. 19.

Møtet vil blant annet sette søkelys på økonomistyringssystem i offentlig sektor, og de politiske konsekvensene for velferdstilbudene. Nedbygging av sykehustilbudene i Sandefjord, Horten og Larvik må ses på som en konsekvens av dette.

Blant innlederne er Unni Hagen (Fagforbundet), Fanny Voldnes (registrert revisor og nestleder Næringspolitisk avdeling, LO) og Bjarne Jensen (professor, Høgskolen i Hedmark) og verneombud Nina Clausen (SiV). Flere ordførere i fylket er også invitert.

Sykehusaksjonen i Sandefjord ønsker velkommen til et interessant møte som kan legge grunnlag for videre tverrpolitisk og interkommunal kamp for et best mulig sykehustilbud for innbyggerne i Vestfold.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar