lørdag 29. mars 2008

Manipulerende fra Helse Sør-Øst!

Gjennom Sandefjords Blad og Oppland Arbeiderblad er en i dag blitt kjent med at Helse Sør-Øst har gjennomført en spørreundersøkelse som helseforetaket nå bruker som argument for ytterligere sentralisering av sykehustilbud i flere områder av regionen.

Det er firmaet Synnovate som har utført undersøkelsen og spurt innbyggerne ”Hva er viktigst for deg når du må behandles på sykehus?” De spurte ble gitt tre svaralternativ:
- at sykehuset ligger nær der du bor
- at du får den best mulige behandlingen
- umulig å svare

Resultatene presenteres slik: “Samlet for regionen mener 85 prosent av innbyggerne at å få best mulig behandling er det viktigste når de må på sykehus. Ifølge Synnovate er dette tallet oppsiktsvekkende høyt i opinionsundersøkelser. Bare drøyt 1 av 10 mener at nærhet til sykehuset er viktigst.”

Allerede ved spørsmålsstillingen bør alarmklokkene ringe hos den kritiske leser! Her blir to viktige egenskaper, nærhet og kvalitet, satt opp mot hverandre som motpoler og nærmest presentert som gjensidig utelukkende. Men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er noe motsetningsforhold mellom nærhet og kvalitet i sykehusbehandling. Tvert i mot er nærhet et viktig element, noe som blant annet Erikstein-utvalget pekte på i rapporten “Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede” (mars 2007).

Så hvorfor skulle befolkningen måtte velge mellom det ene eller det andre? Helse Sør-Øst har konstruert en underlig problemstilling. Formålet med den blir tydelig når Mari Trommald, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst uttaler: “Dette viser en sterk tilslutning fra innbyggerne i regionen til at vi må organisere oss annerledes for å sikre gode og likeverdige sykehustjenester”.

Organisering av sykehustjenester er et komplisert spørsmål som berører og engasjerer både pasienter, fagfolk og politikere. Folk flest ønsker selvfølgelig et best mulig behandlingstilbud i rimelig nærhet av hjemstedet sitt. Men spørsmålet som Helse Sør-Øst har stilt befolkningen, gir ikke belegg for å konkludere slik helseforetaket har gjort, og Trommald har ikke dekning for påstanden om tilslutning fra innbyggerne i regionen til ytterligere omorganisering. Dette er oppsiktsvekkende manipulerende metoder fra ledelsen i landets største helseforetak.

Lærdal, 29. mars 2008
Bente Øien Hauge
Koordinator Folkebevegelsen for lokalsykehusene


Kilder:
Sandefjords blad på nett 29. mars
http://www.sandefjords-blad.no/article/20080329/NYHETER/104331619/1012/BILDEGALLERIER
http://www.sandefjords-blad.no/article/20080329/NYHETER/355245136/1012/BILDEGALLERIER

Oppland Arbeiderblad på nett 29. mars
http://www.oa.no/nyheter/article3436169.ece

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar