lørdag 15. mars 2008

Medisinsk kapasitet i Stavanger tas ned

Under tittelen ""Bevar virksomhet på Stavanger sykehus" skriver Tor-Kristian Rønneberg, gruppeleder Stavanger pensjonistparti, i et leserbrev: "På personalmøte 28.01.2008 kunngjorde direktør for Rehabiliteringsklinikken Emma Manin at sengepostene M3 og M4 skulle flyttes opp til det som tidligere var Rogaland sjukehus, og innlemmes i avdelingene der.
Sengene på M4 har for det meste vært belagt med pasienter rammet av hjerneslag, pasienter som har fått god opptrening i velegnede lokaler for fysioterapi og ergoterapi i første etasje på gamle Stavanger sykehus. Pasienter på M3 har for det meste vært eldre pasienter som har vært ferdig med akuttbehandling, men har hatt behov for viderebehandling og opptrening før de eventuelt kan komme hjem."
og
"Medisinsk avdeling på Stavanger universitetssjukehus har altfor få senger, og er en av de medisinske avdelingene i landet som har hatt flest pasienter liggende på korridorene."
og
"Det er økonomi og behov for å spare penger som vel er avgjørende for de planene som legges. Det er synd at budsjettdisiplin gjør at sunn fornuft blir satt til side."

• Les hele leserinnlegget i Rogalands Avis på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar