onsdag 5. mars 2008

Sykehus i Stortingets spørretime 5. mars

Statsråd Sylvia Brustad stilte i Stortingets spørretime i dag for å svare på spørsmål fra bl.a. Erna Solberg (H), Laila Dåvøy (KrF) og Sonja Sjøli (H) om sykehusreformen, økonomi og styring av sektoren, tilbud innen rusbehandling m.m.
Flere andre opposisjonspolitikere deltok i debatten, bl.a. Gunvald Ludvigsen (V), Vigdis Giltun (FrP), Odd Einar Dørum (V), Bente Høie (H) og Dagrun Eriksen (KrF).

Jeg anbefaler å lese hele referatet, for å se hva sentrale politikere tenker om spesialisthelsetjenesten.

Venstres Gunvald Ludvigsen sa bl.a. i ett innlegg:
"Det store spørsmålet er: Kan helsereforma reddast? Ein av dei store arkitektane bak sjukehusreforma var Paul Hellandsvik, og han har uttala at dersom vi skal klare å få sjukehusreforma på beina på kort sikt, må ein løyve 2 milliardar kr for å få på plass motivasjon og oppslutnad rundt reforma. Han kallar det «å bite i det sure eplet».
Mitt spørsmål til statsråden er ganske enkelt: Er eit surt eple til 2 milliardar kr nok til å redde helsereforma, eller har statsråden betre og friskare frukt i ermet?"
Statsråden svarte : "Hvis jeg hadde hatt 2 milliarder kr til disposisjon her og nå, er ikke jeg sikker på om jeg ville ha puttet disse pengene i spesialisthelsetjenesten. Jeg tror tvert imot at disse pengene burde vært brukt for å styrke primærhelsetjenesten. For noe av det vi ser er at en god del av de pasienter som kommer til sjukehusene, burde ha blitt behandlet på et lavere nivå. Det gjelder kanskje særlig en del eldre pasienter. Vi ser det også i forhold til en del av våre akuttmottak, hvor mange der burde ha vært behandlet på et lavere nivå."

• Klikk på overskriften her for å lese referatet på Stortingets nettsider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar